Wolontariat pracowniczy

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/wolontariat_cover-min.jpg

Wolontariat pracowniczyOpis Programu

Pracownicy-wolontariusze wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, pomagają młodym ludziom zrozumieć zasady, według których funkcjonuje zawód adwokata w Polsce. Poprzez wolontariat Fundator dba o wzrost aspiracji młodzieży. Promuje w ten sposób nastawienie na rozwój, odpowiedzialność i uczciwość w biznesie.

Chcemy wzmacniać w sobie poczucie przynależności. Nasza kultura organizacyjna jest oparta na otwartej komunikacji, budowaniu społeczności wewnątrz Fundacji. Każdy z nas dąży do tego, by stać wzorem do naśladowania, a nasze zachowania kształtowane są poprzez wysokie standardy pracy. Jesteśmy zaangażowani w umacnianie odpowiedzialnych postaw w biznesie i kształtowanie prawniczych osobowości w wartościowy sposób. Nasze wartości kształtują nasz kręgosłup moralny. Wynikają z osobistych przekonań. Są to zasady według których żyjemy, myślimy i postępujemy.

FUNDACJA

Formy wolontariatu pracowniczego

  • zaangażowanie pracowników Fundatora w różne formy pomocy i programy organizowane przez Fundację
  • zorganizowany mentoring zawodowy w liceach mający na celu przybliżenie zawodu adwokata oraz propagowanie pokojowych sposobów rozwiązywania problemów prawnych
  • zaangażowanie doświadczonych adwokatów w pomoc prawną na rzecz organizacji dobroczynnych oraz podmiotów działających w obronie osób słabszych
  • mentoring zawodowy dla młodszych prawników oraz osób aspirujących do wykonywania zawodu adwokata
https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/selekcja.00_05_36_13.Still026-min.jpg
https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2020/03/inner_01_02.png

KONTAKTSkontaktuj się z nami

    FUNDACJA

    Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się o pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

    © Fundacja Rybicka Sieńko Adwokaci