Slide
WIELKI SPOKÓJ
MAŁYMI KROKAMI
Slide
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ŚWIADOMOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
TRANSFORMACJA
HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ŻYCIA
previous arrow
next arrow

FUNDACJA

Idea

Fundacja stawia sobie za cel promowanie holistycznego stylu życia, łączącego rozwój osobisty, mentalny i zawodowy wśród przedsiębiorców i prawników. Jako adwokaci mierzymy się z różnymi sytuacjami życiowymi Klientów, którzy są w zawiłości prawnych, życiowych, biznesowych. Z racji profilu Kancelarii oraz roli pełnomocnika procesowego działamy zgodnie z kodeksem etyki adwokackiej. Zawód adwokata wymaga od nas zachowania zdrowego dystansu, dlatego założyliśmy Fundację, która zaspokaja inny zakres potrzeb.

„Bądź zmianą, której pragniesz ujrzeć w świecie”.

Mahatma Gandhi

 Udział w działaniach Fundacji to wartościowy networking, budowanie sieci kontaktów, a jednocześnie nauka czerpania przyjemności z codziennego życia. Docieranie do bycia w harmonii z autentyczną/-ym sobą. Budujemy przestrzeń do osobistej transformacji, w której wzmocnimy drogę do cieszenia się swoim życiem.

Promujemy dobre praktyki i postawy związane z osobistym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem.

Swoje działania Fundacja skupia wokół wzrostu świadomości i osobistej dojrzałości w prowadzeniu własnej ścieżki rozwojowej i osiąganiu osobistego sukcesu.

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/siedziba_top_2.jpg

Własna siedzibaZabytkowa części warszawskiej Ochoty

Działamy w samym sercu Warszawy przy Filtrach. To jedyny XIX-wieczny obiekt tego typu na świecie. Stacja obchodziła niedawno swoje 135 urodziny.

Nasza siedziba jest obok miejsca unikalnego i perfekcyjnie zaprojektowanego. Filtry są dzisiaj Pomnikiem Historii wpisanym na listę zabytków przez Prezydent RP w 2012 r. Na co dzień wciąż pełnią swoją rolę będąc jedynym zabytkowym obiektem infrastruktury wodnej na świecie, który działa do dziś.

Kamienica, w której mamy własną siedzibę jest położona w zabytkowej części warszawskiej Ochoty. Jest wpisana jest do rejestru zabytków jako należąca do Kolonii Lubeckiego oraz do gminnej ewidencji zabytków. Pochodzi z 1932 r., przylega bezpośrednio do zabytkowego parku – Zieleńca Wielkopolskiego.

FUNDACJAMisja

Przywracamy nadzieję w sytuacjach z pozoru bez wyjścia.

Działania Fundacji adresowane są do osób prowadzących działalność gospodarczą, które widzą problemy prawne, jako jeden z elementów życia człowieka, które powinny być postrzegane z różnych perspektyw.

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/HOME_TOP_3_new_3.jpg

FUNDACJACo chcemy urzeczywistnić?

Chcemy kształtować zmiany w sposobie wykonywania prawa. Przekształcić wizerunek prawnika z osoby tworzącej konflikty na doradcę życiowego czyniącego dobro i przywracającego porządek. Budujemy świat oparty na wartościach, w którym prawnicy mają pozytywny wpływ na losy ludzi i firm.

Chcemy promować w środowisku prawniczym zmiany w systemie kształcenia prawników. Kluczowe jest wzmacnianie autorefleksji, profesjonalizmu, etyczności celem podniesienia rangi i społecznego odbioru zawodów prawniczych. Przywracamy nadzieję w sytuacjach z pozoru bez wyjścia.

Dążymy do humanistycznego wykonywania zawodu adwokata. Problemy prawne widzimy, jako jeden z elementów życia człowieka. Humanistyczne wykonywanie prawa skupia się na ulepszaniu życia. Liczy się człowiek i to co on sobą reprezentuje.

Dążymy do zmiany tradycyjnej edukacji prawników. Poprzez realizowany program dla kobiet kształtujemy nowe pokolenie. Celem programu jest kształtowanie prawniczych osobowości.

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/partner_fundacji-min.jpg

Zostań partnerem fundacji

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/partner_fundacji-min.jpg

Zostań partnerem fundacji

Przywracamy nadzieję

w sytuacjach z pozoru bez wyjścia

Wielkie cele

Beneficjenci Fundacji odkrywają źródła, powiązania, przyczyny aktualnej sytuacji życiowej, biznesowej, a jednocześnie przechodząc swoją transformację odzyskują sprawczość na poziomie ciała, umysłu i ducha. 

działania wspierające odzyskanie równowagi
pomoc w zbudowaniu strategii naprawczej stymulującej zmianę i wzrost jakości życia
mentoring, wsparcie wskazujące sposoby odzyskania spokoju
spotkania z praktykami i ekspertami
organizacja wydarzeń związanych z celami Fundacji
propagowanie pokojowych sposobów rozwiązywania problemów prawnych
poszerzanie świadomości co do innych, niż konfrontacyjne sposoby opanowania sporów i kryzysów
dążenie do zmiany tradycyjnej edukacji prawników w kierunku holistycznego podejścia do prawa
kształtowanie prawniczych osobowości

WARTOŚCIPrawdziwa wartość płynie z serca

WARTOŚCIPrawdziwa wartość płynie z serca

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/wartosci_home-min.jpeg
1
Dajemy poczucie bezpieczeństwa
Celem naszych działań jest przywrócenie równowagi. Pielęgnujemy przekonanie, że każdy z nas ma prawo do życia w świętym spokoju. Pomagamy radzić sobie z presją natychmiastowego reagowania na sytuację kryzysową. Skupiamy się na działaniach, na których się znamy. Podejmujemy się trudnych zadań, naszą motywacją jest przywrócenie nadziei w sytuacjach z pozoru bez wyjścia.
2
Działamy odważnie
Rozumiemy potrzeby, ambicje i specyfikę rozwoju. Nasz pomysł na życie to bycie autentycznym i dzielenie się przekonaniem co jest ważne. Zasady, według których żyjemy, myślimy i odczuwamy przekładamy na działania Fundacji. Jesteśmy zaangażowani by uczynić świat lepszym i osiągnąć satysfakcję życiową. Warto żyć pełnią życia, stawiać sobie wciąż nowe cele i angażować się w bieżące sprawy w wartościowy sposób.
3
Jesteśmy transparentni i fair play
Zachowujemy przejrzystość w naszych działaniach. Naszą życiową siłą jest zdolność adaptacji i adekwatne reagowanie na trudne sytuacje. Promujemy wartościowe wzorce myślenia i rozwijamy sztukę dobrego życia. Pozytywne widzenie świata i ludzi kształtuje naszą każdą decyzję. Zachowujemy hierarchię potrzeb a pierwszoplanowo traktujemy zdolność do dzielenia się i budowania więzi.
4
Etyczni w działaniu
Aby osiągnąć cele ważne i wielkie wybieramy etyczne wzorce postępowania oraz moralną motywację. Chcemy być postrzegani, jako doradcy życiowi czyniący dobro i przywracający porządek. Budujemy autentyczne więzi i zaufanie. Jesteśmy gotowi do trudnych wyzwań. Otwarcie deklarujemy nasze wartości, zgodnie z zasadą „znasz nasze wartości, to znasz nas”. Jesteśmy przekonani, że wartość rodzi wartość.
5
Autentyczni w relacjach
Realizacja ważnych społecznie celów daje nam poczucie przynależności do wielkiej ludzkiej rodziny. Rezygnujemy z płytkich i powierzchownych znajomości. Inwestujemy we współpracę i więzi z osobami, z którymi czujemy się bezpieczni. Wartościowe relacje, to te, w których nie musimy udawać. Swoją wartość odkrywamy w oczach drugiego człowieka. Budujemy świat oparty na współpracy. Najważniejszy dla nas jest człowiek.

KONTAKTSkontaktuj się z nami

    FUNDACJA

    Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się o pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

    © Fundacja Rybicka Sieńko Adwokaci