Wykłady i spotkania z młodzieżą

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2023/03/spotkania_z_mlodzieza-min.jpg

PROGRAMY SPOŁECZNEWykłady i spotkania z młodzieżą

Prawo w działaniu

To program prewencyjny mający na celu kształtowanie zdrowych przekonań na temat rozwiązywania konfliktów. Pomagamy zbudować podstawy współpracy, pozytywne relacje, zapobiegamy powstawaniu sytuacji, które mogą mieć dla młodych ludzi negatywne skutki prawne, emocjonalne, społeczne.

Fundatorzy wykonując zawód adwokata mają głębokie przekonanie, że wiedza interdyscyplinarna, prawnicza, gospodarcza, biznesowa oraz znajomość psychologii i potrzeb ludzkiej natury poszerzają świadomość. Buduje to inną perspektywę oraz pokojowe sposoby opanowania sporów i kryzysów. Stosujemy humanistyczne podejście do usług prawniczych. Przejawiamy niechęć do wchodzenia na wojenną ścieżkę, bowiem ta jest destrukcyjna, czasochłonna i kosztowna.

Program jest realizowany poprzez wykłady, spotkania z prawnikiem lub pogadanki o prawie. To bezpośredni sposób na kształtowanie właściwego rozumienia roli prawa i adwokata w społeczeństwie.

Kluczowe elementy programu to:

 • wzmacnianie autorefleksji oraz etyczności postaw w codziennym życiu oraz dostrzeżenie konsekwencji prawnych własnych wyborów,
 • podniesienie rangi społecznego odbioru zawodów prawniczych,
 • propagowanie marki osobistej prawnika, jako doradcy życiowego czyniącego dobro i przywracającego porządek,
 • budowanie zaufania do prawnika,
 • propagowanie postawy „wartość rodzi wartość”,
 • wzmacnianie etycznych wzorców postępowania oraz moralnej motywacji w codziennym życiu
https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/spotkania_fundacja_2.jpg
https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2020/03/inner_01_02.png

KONTAKTSkontaktuj się z nami

  FUNDACJA

  Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się o pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

  © Fundacja Rybicka Sieńko Adwokaci