https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/misja_new-min.jpg

#dobreżyciePrzywracamy nadzieję w sytuacjach z pozoru bez wyjścia.

Realizujemy misję poprzez:

działania wspierające odzyskanie równowagi

edukację w rozumieniu wieloaspektowości problemów prawnych

poszerzanie świadomości co do innych, niż konfrontacyjne sposoby opanowania sporów i kryzysów

propagowanie pokojowych sposobów rozwiązywania problemów prawnych

uwrażliwianie na skutki podejmowanych decyzji, tak by wywierały pozytywny wpływ na innych

pomoc w doborze właściwej praktyki w procesie pracy nad sobą

uwrażliwienie za konsekwencje własnego postrzegania poprzez wyjście z roli ofiary

przeciwdziałanie tradycyjnemu wykonywaniu prawa poprzez dążenie do zmiany tradycyjnej edukacji prawników, przy niskiej wrażliwości interpersonalnej

kształtowanie prawniczych osobowości

pomoc w zbudowaniu strategii prowadzącej do wszechstronnego planu naprawczego stymulującego zmianę i wzrost jakości życia

mentoring, wsparcie emocjonalne wskazujące sposoby odzyskania równowagi

spotkania z praktykami i ekspertami oraz organizację innych wydarzeń związanych z celami Fundacji

FUNDACJA

Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się o pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

© Fundacja Rybicka Sieńko Adwokaci