Siedziba

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/siedziba_top_2.jpg

Własna siedzibaZabytkowa części warszawskiej Ochoty

Działamy w samym sercu Warszawy przy Filtrach. To jedyny XIX-wieczny obiekt tego typu na świecie. Stacja obchodziła niedawno swoje 135 urodziny.

Nasza siedziba jest obok miejsca unikalnego i perfekcyjnie zaprojektowanego. Filtry są dzisiaj Pomnikiem Historii wpisanym na listę zabytków przez Prezydent RP w 2012 r. Na co dzień wciąż pełnią swoją rolę będąc jedynym zabytkowym obiektem infrastruktury wodnej na świecie, który działa do dziś.

Kamienica, w której mamy własną siedzibę jest położona w zabytkowej części warszawskiej Ochoty. Jest wpisana jest do rejestru zabytków jako należąca do Kolonii Lubeckiego oraz do gminnej ewidencji zabytków. Pochodzi z 1932 r., przylega bezpośrednio do zabytkowego parku – Zieleńca Wielkopolskiego.

To miejsce jest dla nas wyznacznikiem wartości i tradycji. Na cześć Łukasza Górnickiego – sekretarza królewskiego Zygmunta Augusta, na naszym budynku znajduje się pamiątkowa tablica.

Górnicki znany jako strażnik sekretów królewskich, był prawnikiem i jednym z najważniejszych pisarzy polskiego renesansu. Nie tylko bowiem tłumaczył kolejne książki, takie jak “Trojanki” czy “Rzecz o dobrodziejstwach” Seneki, ale też sam pisał utwory o tematyce polityczno – społecznej. W nagrodę za dzieło Dworzanin Polski król Zygmunt August nadał Łukaszowi Górnickiemu tytuł szlachecki. Od tej pory pisarz pieczętował się herbem Ogończyk.

Łukasz Górnicki przyjaźnił się z Janem Kochanowskim. Życie kończył za czasów podziwianego przez siebie króla Stefana Batorego, na  dworze którego cieszył się sporymi względami.

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/siedziba_bottom.jpg

W działaniach Fundacji liczą się etyczne wzorce postępowania oraz moralna motywacja przy ochronie klienta. Budujemy świat oparty na wartościach, w którym jesteśmy postrzegani, jako doradcy życiowi czyniący dobro i przywracający porządek.

FUNDACJA

Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się o pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

© Fundacja Rybicka Sieńko Adwokaci