Statut Fundacji

Fundacja została powołana do realizacji celów społecznie użytecznych poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach edukacji, wychowania, nauki i rozwoju innowacyjności. 

FUNDACJA

Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się o pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

© Fundacja Rybicka Sieńko Adwokaci