Świadomość

8 czerwca, 2022by admin
Happy family people group celebrate jump for good life on weeken

Zmiana w niewielkim fragmencie życia.

Często przechodzimy przez życie na autopilocie, działając nawykowo, a nie z intencji. Uświadomienie sobie własnych schematów, myśli i zachowań jest warunkiem koniecznym do ich zmiany. Przykładowo osobie, która często wyraża złość trudno będzie zmienić nawykowe reakcje, jeśli nie stanie się bardziej świadoma swoich wzorców zachowań i sytuacji, w których rutynowo „wpada w uzależnienie” od złości i niewłaściwie ją wyraża.

Świadomość pomaga w uznaniu swojej bezsilności wobec problemu, a z drugiej strony jest konieczna by dostrzec możliwość zmiany w niewielkim fragmencie życia. Skorzystanie z kół ratunkowych w sytuacji doraźnej, bez oczekiwania wielkich rezultatów, z czasem wydobywa ze stanu niemożliwości.

FUNDACJA

Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się o pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

© Fundacja Rybicka Sieńko Adwokaci