Fundacja

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2020/01/inner_projects_background_02.jpg

#dobreżyciePomoc w trudnej sytuacji prawnej

Jako adwokaci mierzymy się z cierpieniem Klientów, którzy są uwikłani w różne zawiłości prawne, życiowe, biznesowe. Z racji profilu Kancelarii oraz roli pełnomocnika procesowego działamy zgodnie z kodeksem etyki adwokackiej. Zawód adwokata wymaga od nas zachowania zdrowego dystansu dlatego założyliśmy Fundację, która zaspokaja inny zakres potrzeb.

Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się po pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

Fundacja umożliwia błyskawiczne uwolnienie od cierpienia i problemów wynikających z doznanych zdarzeń, w rzeczywistym czasie ich występowania, w postaci kół ratunkowych. Celem jest uzupełnienie działań prawnych Kancelarii w przywracaniu osobie poszkodowanej względnego spokoju w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej, tak by mogła powrócić do wszelkiej aktywności.

#dobreżyciePrzywracamy nadzieję

Fundacja przywraca nadzieję w sytuacjach z pozoru bez wyjścia. Zakłada systemowe oraz integralne oddziaływanie na funkcjonowanie osoby, tak by pomoc obejmowała wyjście z życiowego uwikłania.

Fundacja została powołana do realizacji celów społecznie użytecznych poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w obszarach edukacji, wychowania, nauki i rozwoju innowacyjności. Fundacja realizuje swoją misję poprzez organizację konferencji, szkoleń, działań mentoringowych, spotkań z praktykami i ekspertami oraz innych wydarzeń związanych z celami Fundacji.

Fundacja promując dobre praktyki i postawy związane z rozwojem i odpowiedzialnym biznesem, swoje działania adresuje również do młodych prawniczek. Dąży do zmiany tradycyjnej edukacji prawników i sposobu wykonywania zawodu. Tworzy projekty na rzecz świadomego kształtowania prawniczej osobowości.

Beneficjenci Fundacji odkrywają źródła, powiązania, przyczyny aktualnej sytuacji życiowej, biznesowej, a jednocześnie przechodząc swoją transformację odzyskują sprawczość na poziomie ciała, umysłu i ducha.

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2020/01/background_02.jpg
FUNDACJA

Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się o pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

© Fundacja Rybicka Sieńko Adwokaci